Vad kostar det att byta tak?

Takbyte plåttak sundsvall

Kostnaden för att byta tak varierar stort beroende på material, takets storlek och val av entreprenör. Här är en ungefärlig kostnad för olika material per kvadratmeter, exklusive arbetskostnad:

Materialkostnader per kvadratmeter.

 • Plåttak (100 - 400 kr): Plåttak erbjuder en god balans mellan pris, hållbarhet och underhåll. De är lättare än tegel och betong, vilket kan minska kostnaden för den underliggande konstruktionen. Plåttak är också energieffektiva, vilket kan leda till besparingar på uppvärmnings- och kylkostnader.

 • Betongpannor (100 - 250 kr): Betongpannor är ett prisvärt alternativ som erbjuder god hållbarhet och ett brett utbud av estetiska alternativ. De är dock tyngre än plåttak, vilket kan kräva förstärkning av takstommen.

 • Papptak (100 - 200 kr): Papptak är ett kostnadseffektivt alternativ för flacka eller låglutande tak. De är snabba att installera och erbjuder en vattentät yta, men kan kräva mer underhåll än hårdare material.

 • Shingeltak (150 - 250 kr): Shingeltak är populära för deras estetiska flexibilitet och relativt låga kostnad. Shinglar kan tillverkas av olika material, inklusive asfalt, vilket är det vanligaste och mest prisvärda alternativet.

Ytterligare faktorer som påverkar kostnaden

 • Arbetskostnad: Beroende på takets storlek och komplexitet samt den lokala marknaden, kan arbetskostnaderna variera avsevärt. Genomsnittliga priser för arbetskraft kan ligga mellan 350 - 650 kr per timme.
 • Takets storlek och komplexitet: Ett större eller mer komplext tak kommer naturligtvis att kosta mer i både material och arbete. Funktioner som skorstenar, takfönster och komplicerade takformer kan öka den totala kostnaden.
 • Geografiskt läge: Kostnaden för både material och arbetskraft kan variera beroende på var du bor. Större städer och avlägsna områden kan ha högre priser på grund av transportkostnader och tillgänglighet.
 • Borttagning av gammalt takmaterial: Innan det nya taket kan installeras måste det gamla taket tas bort och avlägsnas, vilket lägger till ytterligare kostnader för projektet

Byta tak kostnad med takentreprenör

Nedan utforskar vi den totala kostnaden för att byta tak med hjälp av professionella takentreprenörer. Priserna för takbyte kan skilja sig åt markant beroende på var du bor, antingen i stadsområden eller på landsbygden, och baserat på det företag du väljer att anlita.

Variabla Kostnader för Takomläggning

För att förstå den totala investeringen som krävs för att byta tak måste vi betrakta vissa allmänna kostnader, trots att priserna kan variera. Det är viktigt att ha en uppfattning om de genomsnittliga kostnaderna för att kunna planera din budget effektivt.

Takbyte för Villor

Kostnaden för att anlita en takentreprenör för att byta tak på en villa kan uppskattningsvis ligga mellan 150 000 och 300 000 kronor.

Denna kostnadsspann beror främst på två faktorer: val av takmaterial och takets totala yta.

Baserat på en genomsnittlig uppskattning, kan kostnaderna för takbyte se ut enligt följande:

 • Tak på 100 kvadratmeter: Cirka 150 000 kronor.
 • Tak på 150 kvadratmeter: Cirka 225 000 kronor.
 • Tak på 200 kvadratmeter: Cirka 300 000 kronor.

Detta inkluderar kostnader för arbetskraft, material och den tid som krävs för att genomföra jobbet, men exkluderar möjligheten till ROT-avdrag. Genom att dra nytta av tillgängliga avdrag kan den faktiska kostnaden för ditt takbyte därmed reduceras.

Vill du veta vad ditt plåttak skulle kosta inklusive alla tillbehör för att antingen lägga det själv eller få hjälp av en professionell takläggare?

Klicka här för en kostnadsfri offert!

Så byter du taket själv - Steg för steg

DIY-projekt har blivit allt mer populära, tack vare en ökad tillgång till information och guider online. Att byta tak på egen hand kan vara ett kostnadseffektivt alternativ för den händige, men kräver noggrann planering och förståelse för processen.

Säkerhetstips för montering av plåttak:

 1. Använd skyddande handskar och kläder: När du arbetar med takplåt är det viktigt med bra skydd. Modern takplåt kan vara tunn och relativt lätt, men den har fortfarande skarpa kanter och en vikt som kräver respekt. Starka kläder skyddar mot skador.
 2. Var vaksam på kanter och hörn: Hanteringen av takplåt innebär många moment där du lyfter, bär och vrider på plåten. Var alltid uppmärksam för att undvika skador om plåten skulle slinta.
 3. Se upp för vind: Stark vind kan göra takplåtar till farliga föremål. Om det blåser mycket är det säkrare att skjuta på takläggningen till en lugnare dag.
 4. Förflytta dig försiktigt på taket: Gå långsamt och med försiktighet på taket, och använd skor med mjuk sula för bästa grepp. Använd alltid säkerhetslina för din egen säkerhet.
 5. Montering av plåttaket: När du är väl förberedd med rätt utrustning och säkerhetsåtgärder, är det dags att gå vidare med själva monteringen av plåttaket. Följ stegen noggrant och ta hänsyn till säkerhetstipsen för att säkerställa en säker och effektiv installation.

Kom ihåg att säkerheten alltid kommer först. Korrekt utrustning och en noggrann planering är avgörande för att framgångsrikt och säkert genomföra ett takprojekt.

Monteringen av plåttaket:

 1. Riv bort gammal takbeläggning: För att lägga nytt plåttak måste det gamla taket tas bort, oavsett om det består av papp, tegelpannor eller annat material.
 2. Mät noggrant: Dubbelkolla mått mellan nock och takfot, samt avstånd för läkter och andra takdetaljer. Små fel i början kan leda till stora problem senare.
 3. Lägg ut undertaket (oftast papp): Undertaket, vanligtvis bestående av papp, rullas ut över takytan.
 4. Montera träläkter på undertaket: Träläkter, eller träreglar, placeras ovanpå undertaket och fästs ordentligt.
 5. Installera fotplåt och takplåt: Börja med att montera fotplåten, följt av takplåten. Välj startpunkt utifrån vindens riktning för att undvika att takplåtar fångas av vinden, vilket kan vara farligt.
 6. Montera utan att gå på takplåtarna: Planera monteringen så att du kan fortsätta framåt utan att behöva gå på de redan lagda plåtarna, vilket kan skada dem.
 7. Skruva ihop takplåtarna och kapning: När alla plåtar är på plats, skruva ihop dem där det behövs och kapa bort utskjutande delar. Se till att taket är rent från verktyg och gammalt material för att förebygga fuktskador.

Profilplåts Kvalitetsgaranti

 1. Långsiktig Investering: Våra plåttak erbjuder enastående hållbarhet och livslängd, vilket gör dem till en kostnadseffektiv lösning på lång sikt.
 2. Minimalt Underhåll: Till skillnad från traditionella takmaterial kräver plåttak från Profilplåt minimalt underhåll, vilket sparar både tid och pengar.
 3. Färggaranti: Du får 20 års färggaranti när du handlar ditt tak hos oss!

Få en gratis offert på ett plåttak inklusive alla tillbehör:

Är du redo att ge ditt hem ett nytt, hållbart och vackert plåttak? Klicka här för en kostnadsfri offert. Vi ser fram emot att hjälpa dig med ditt takbyte och garanterar en smidig och enkel upplevelse.

© 2024 Profilplåt i Sverige AB. All right reserved.
Integritetspolicy
Powered By
Franzens Leads