Taksäkerhet

I samband med ditt takbyte så bör du fundera på hur det ser ut med säkerheten, finns det en risk för skada på person eller egendom?

Finns det risk för okontrollerade snöras från tak som kan skada person och egendom under eller kring ditt tak? Om så är fallet bör taket utrustas med ett snörasskydd för att förhindra okontrollerade snöras. Viktigt att tänka på i samband med montage av snörasskydd är att vid stora snömängder så ska taket skottas för att förhindra överbelastning av snörasskyddet.

Har du en skorsten så ska det finnas en godkänd stege med glidskydd för säkert arbete i samband med sotning, stegen kan även kompletteras med en gångbrygga för en stabil plattform att sota från.

Vid skottning av tak så kan man även montera ett nockräcke för infästning av personlig fallutrustning.

Vi hjälper dig med dimensionering och anpassning för just ditt tak.

● 7 Färger i lager  

● Godkänt för infästning av personlig fallutrustning  

● Lång garanti

● Pulverlackat  

● Svensktillverkat

© 2024 Profilplåt i Sverige AB. All right reserved.
Integritetspolicy
Powered By
Franzens Leads